Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Jak wygrać przetarg? - warsztaty dla Przedsiębiorców - 2 dni

 Zapisz się na to szkolenie

nr referencyjny: OF1

Dodatkowy kontakt:
tel. 601-35-67-68, fax 059-8402040

Zgłoszenie proszę wysyłać:
- bezpośrednio ze strony internetowej
- na numer faxu 059-8402040
- mailem szkolenia@zamowienia.com.pl

zgłoszenie proszę wysyłać do 27.09.2019r.

termin
 1 października 2019 (wtorek) - 2 października 2019 (środa)
miejsce
 SOPOT
opis
 NOWE REGUŁY W PRZETARGACH PUBLICZNYCH ORAZ JEDZ
(program autorski: mgr inż. Hanna Has)

Zamówienia publiczne stanowią specyficzny rynek. Dobry produkt, referencje, wysoka jakość czy niska cena nie wystarczą do uzyskania zamówienia. Nabyte umiejętności na kursach marketingowych nie na wiele się tu zdają, niezbędna jest znajomość Prawa zamówień publicznych. Tylko gruntowna wiedza zamówieniowa daje gwarancję skutecznego kontraktowania zamówień publicznych, stwarza szanse w walce z konkurencją i chroni przed arbitralnością Zamawiających.

Szkolenie kierowane jest do osób z działu marketingu, przedsiębiorców, handlowców, dostawców, pracowników przygotowujących oferty, Specjalistów d/s Przetargów i Ofertowania. Od 18.04.2016r. w polskich przetargach stosuje się bezpośrednio nowe dyrektywy UE (nie tylko PZP!!!) oraz jednolity europejski dokument zamówienia - JEDZ

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Wykonawców, Podwykonawców, firm chcących świadczyć Pomocnicze Działania Zakupowe
 praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach połączone z dyskusją
 bogaty materiał szkoleniowy, w tym: ujednolicony kolorowy tekst ustawy, ćwiczenia, materiały graficzne
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenie o ukończeniu kursu
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane z wdrożeniem dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE
 zdobędą wiedzę w zakresie sporządzania konkurencyjnej oferty i wypełniania obligatoryjnego JEDZ
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów "zamówieniowych" w trakcie zajęć.

problematyka
 Program szkolenia:
 Jak skutecznie konkurować na rynku zamówień publicznych?
- Centralni Zamawiający także samorządowi i Grupy Zakupowe
- Zamawiający Sektorowi i Zamawiający Obronni - jak oni zlecają?
- Usługi społeczne - uproszczenia w zdobywaniu tych kontraktów
- Zamówienia in-house - jakie zamówienia nie będą poddawane konkurencji?
 RODO i ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ
- RODO a zasada jawności. Elektronizacja a zasada pisemności.
- Katalogi elektroniczne oraz e-Certis
- Korzystanie z MiniPORTALU i skrzynki e-PUAP
- Forma poszczególnych dokumentów w postępowaniu: papierowa, czy elektroniczna, jakie podpisy mają być pod dokumentami?
 Opis przedmiotu zamówienia - największy obszar nadużyć i dyskryminacji Wykonawców
 Tok postępowania w poszczególnych trybach - co z zamówieniami uzupełniającymi i dodatkowymi?
 Terminy ważne dla Wykonawców - co z wizją lokalną?
 Jak Wykonawca ma spełniać warunki ubiegania się o zamówienie?
- Wykluczenia: obligatoryjne i fakultatywne
- Warunki: kompetencje, uprawnienia, potencjał ekonomiczny, finansowy, zdolność techniczna i zawodowa
- Wymóg zatrudniania na umowę o pracę oraz osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych - aspekty społeczne
 Oferta i dokumenty oferty - aktualne Rozporządzenia o dokumentach żądanych w ofercie i ich formie po elektronizacji. Uwaga: SIWZ nie zawiera wszystkich wymaganych w ofercie dokumentów!!!
- Oświadczenia, poświadczenia, zobowiązania, pełnomocnictwa, wykazy i inne dokumenty - forma dokumentów i terminy ich składania w toku postępowaniu, (dokumenty na termin składania i późniejsze)
- Wadium - forma elektroniczna czy papierowa? Jest czy nie ma wadium?
- Zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa
- JEDZ - wypełnianie dokumentu
- Dokumenty składane przez Konsorcjum, Podwykonawcę, Podmiot Trzeci - ryzyko i odpowiedzialność
- Kiedy i czy uzupełniać dokumenty oferty? - taktyka
 Wybór oferty w procedurze "odwróconej" lub "zwykłej"
- sealf-cleaning
- błędy oferty, omyłki, odrzucenie oferty
- ceny rażąco niskie - dowody
- kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia
 Aneksy do umowy, odwrócony VAT, zaliczki i zabezpieczenie należytego wykonania umowy, termin zawarcia umowy
 Odwołania

metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 23-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-cią kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.
cena
 Cena brutto za 1 osobę (bez zakwaterowania) wynosi: 950,00 zł
Cena brutto za drugą osobę z tej samej instytucji (bez zakwaterowania) wynosi: 900,00 zł
Cena brutto za trzecią osobę z tej samej instytucji (bez zakwaterowania) wynosi: 850,00 zł
W cenę szkolenie wliczone są: 10 h wykładów i ćwiczeń, materiały szkoleniowe (tekst ustawy oraz wzory dokumentów i ćwiczenia), 2 obiady, serwis kawowy w czasie trwania kursu, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 Zapisz się na to szkolenie


do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2019 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com