Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Zamówienia publiczne na roboty budowlane i prace projektowe oraz Podwykonawcy - WARSZTATY - 2 dni

 Zapisz się na to szkolenie

nr referencyjny: RB1

dodatkowy kontakt:
tel. 601-35-67-68, fax 059-8402040

Zgłoszenie proszę wysyłać:
- bezpośrednio ze strony internetowej
- na numer faxu 059-8420420
- mailem szkolenia@zamowienia.com.pl

zgłoszenie proszę wysyłać do 27.03.2020r.

termin
 30 marca 2020 (poniedziałek) - 31 marca 2020 (wtorek)
miejsce
 SOPOT/SŁUPSK
opis
 program autorski: mgr inż. Hanna Has (Hanna Furman)

PO NOWELIZACJI WDRAŻAJĄCEJ DYREKTYWY 2014/24/UE i 2014/25/UE - DZ.U. poz.1020 z 2016r.

SZKOLENIE PROWADZI MGR INŻ. Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI - TRENER ds. ZAMÓWIEŃ


Szkolenie kierowane jest do:
Zamawiających: służb inwestycyjnych, inspektorów nadzoru, specjalistów d/s zamówień, służb kontrolnych, osób odpowiedzialnych za konserwację, remonty, budowę, prace projektowe
Przedsiębiorców, Projektantów, Urbanistów, Podwykonawców, Inwestorów Zastępczych, budowlańców
Specjalistów d/s Zamówień Publicznych


Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających
 szkolenie dla Wykonawców - "zamówienia od kuchni"
 praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
 bogaty materiał szkoleniowy: kolorowy ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, inne materiały
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO,
 nabędą umiejętność zorganizowania i przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane i prace projektowe
 zdobędą i usystematyzują "wiedzę zamówieniową"
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Definicja robót budowlanych wg Prawa Budowlanego i wg Prawa zamówień publicznych - Wykaz robót
 Wybór: Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Konsorcjum/Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu
 Zlecenie: Nadzoru Inwestorskiego/Nadzoru Autorskiego/do Projektanta
 Podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane po nowelizacjach
- Umowa o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/usługi lub dostawy
 Solidarna odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wg Kodeksu Cywilnego.
 Solidarna odpowiedzialność Podwykonawcy po nowelizacjach
 Wartość zamówienia na:
- roboty budowlane, dla obiektu budowlanego
- roboty budowlane rodzajowo podobne na różnych obiektach budowlanych
- remonty na jednym i kilku obiektach w rozumieniu Prawa budowlanego
- prace projektowe, zamówienia tego samego rodzaju
 Opis przedmiotu i warunków zamówienia na:
- roboty budowlane będące/nie będące robotami budowlanymi wg Prawa budowlanego i prace projektowe
 Wykaz robót budowlanych jako dokument oferty oraz inne dokumenty rozporządzenia
 Oferty równoważne i oferty wariantowe
 Obowiązkowe i zalecane zapisy SIWZ na roboty budowlane
 Kryteria oceny ofert w postępowaniach na roboty budowlane
 Wiarygodność, rzetelność, efektywność i kwalifikacje Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych
 Rodzaje kosztorysów i ich rola w zamówieniach: Inwestorski/Ofertowy/Ślepy/Dodatkowy/Powykonawczy/Zamienny
 Wybór trybu na roboty budowlane lub prace projektowe
 Umowa na robotę budowlaną - nowe zapisy dot:
- podwykonawstwa;
- terminu wykonania dłuższego niż 12 m-cy
- zatrudnienia na umowę o pracę, zatrudnienia niepełnosprawnych i bezrobotnych
- zmian umowy istotnych i nieistotnych (w przykładach), rodzaje wynagrodzenia, waloryzacja, VAT
- gwarancja i rękojmia, zaliczki, kary umowne, terminy zapłaty po zmianach
- zakres zamówienia podstawowego na roboty budowlane; roboty dodatkowe nie ujęte w przedmiarze
 Zamówienia dodatkowe i uzupełniające a zamówienia podobne.
 Wytyczne dot. stosowania wzorów FIDIC


metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane, co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 25-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1100 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych Trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń; Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych Sądu Okręgowego już 3-ą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.
cena
 Cena brutto za 1 osobę (bez zakwaterowania) wynosi: 950,00 zł
Cena brutto za drugą osobę z tej samej instytucji (bez zakwaterowania) wynosi: 900,00 zł
Cena brutto za trzecią osobę z tej samej instytucji (bez zakwaterowania) wynosi: 850,00 zł
W cenę szkolenie wliczone są: 10 h wykładów i ćwiczeń, materiały szkoleniowe ( w tym kolorowy tekst ustawy, tabele i ćwiczenia), serwis kawowy w czasie trwania kursu, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 Zapisz się na to szkolenie


do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2020 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com