Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Poprawna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i usługi społeczne - WARSZTATY - 2 dni

 Zapisz się na to szkolenie

nr referencyjny: SIWZ

dodatkowy kontakt:
tel. 601-35-67-68, fax 059-8402040

Zgłoszenie proszę wysyłać:
- bezpośrednio ze strony internetowej
- na numer faxu 059-8420420
- mailem szkolenia@zamowienia.com.pl

zgłoszenie proszę wysyłać do 09.10.2020r.

termin
 12 października 2020 (poniedziałek) - 13 października 2020 (wtorek)
miejsce
 SOPOT/SŁUPSK
opis
 program autorski: mgr inż. Hanna Has (Hanna Furman)

W TRAKCIE ZAJĘĆ PRZYGOTOWYWANY, PRZEPROWADZANY I DOKUMENTOWANY JEST PRZETARG NIEOGRANICZONY - SZKOLENIE PODSTAWOWE*

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą nauczyć się pisania, a nie przepisywania od innych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz weryfikowania ofert w oparciu o napisaną przez siebie na zajęciach SIWZ. Wg "NOWEGO PZP" od 1.01.2021r. dokument ten będzie także obligatoryjny jako Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). Szkolenie obejmuje studium porównawcze SIWZ a SWZ.

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających zalecane po szkoleniu ABC
 szkolenie dla Wykonawców, tj. "zamówienia od kuchni"
 bogaty materiał szkoleniowy: w tym ujednolicony tekst ustawy, druki: ogłoszeń, protokołów
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę.

cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane z rodzajem i wartością zamówienia przy pisaniu SIWZ
 usystematyzują swoją wiedzę w zakresie przygotowania zamówienia, oceny ofert i dokumentowania postępowania w zgodzie z dyrektywami 2014/24/UE i 2014/25/UE
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

problematyka
 Program szkolenia:
- Zawartość SIWZ w poszczególnych trybach w zależności od wartości zamówienia i jej udostępnianie
- Sporządzanie punkt po punkcie treści SIWZ/SWZ :
- Opis przedmiotu zamówienia (umowy o pracę, niepełnosprawni, aspekty społeczne, etykiety)
- Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców
- wykluczenie obligatoryjne i fakultatywne oraz procedura self-cleaning
- warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
- żądanie dokumentów (także dla Konsorcjum, Podmiotów Trzecich, Podwykonawców)
- Rozporządzenie dot. katalogu żądanych dokumentów w SIWZ z 2016r. i forma ich składania
- Instrukcja w SIWZ oraz pomocne Klauzule w SIWZ
- Dobór kryteriów, czy nadal jest zakaz stosowania kryterium wiarygodności?
- Karta Oceny Ofert - kryteria i sposób oceny ofert
- Formularz Cenowy - jakiej kalkulacji zażądać?
- Formularz Ofertowy - minimalna zawartość
- Istotne Postanowienia Umowy
- Badanie, ocena i wybór oferty w oparciu o napisaną na zajęciach SIWZ (przebieg działań)
- korzystanie z e-Certis
- uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie dokumentów; oświadczenie dot. grupy kapitałowej
- omyłki i błędy w ofertach
- liczenie terminów
- odrzucenie ofert
- cena rażąco niska/wysoka
- podatek VAT w ofertach
- unieważnienie postępowania
- Wypełnienie druków: ogłoszenia i protokołu
- Co warto zamieścić w ogłoszeniu?
- Co musi się znaleźć w protokole?
- Kary za błędną SIWZ - nowy od 4.08.2020r. Taryfikator oraz dyscyplina finansów publicznych

metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 26-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1100 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.
cena
 Cena brutto za 1 osobę (bez zakwaterowania) wynosi: 950,00 zł
Cena brutto za drugą osobę z tej samej instytucji (bez zakwaterowania) wynosi: 900,00 zł
Cena brutto za trzecią osobę z tej samej instytucji (bez zakwaterowania) wynosi: 850,00 zł
W cenę szkolenie wliczone są: 10 h wykładów i ćwiczeń, materiały szkoleniowe (tekst ustawy oraz wzory dokumentów i ćwiczenia), serwis kawowy w czasie trwania szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 Zapisz się na to szkolenie


do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2020 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com