Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Planowanie i szacowanie zamówień publicznych - WARSZTATY - 2 dni

 Zapisz się na to szkolenie

nr referencyjny: PLAN

dodatkowy kontakt:
tel. 601-35-67-68, fax 059-8402040

Zgłoszenie proszę wysyłać:
- bezpośrednio ze strony internetowej
- na numer faxu 059-8420420
- mailem szkolenia@zamowienia.com.pl

zgłoszenie proszę wysyłać do 15.06.2021r.

termin
 17 czerwca 2021 (czwartek) - 18 czerwca 2021 (piątek)
miejsce
 SŁUPSK/SOPOT
opis
 WARTOŚCI, CENY i INNE KWOTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE*
(program autorski: mgr inż. Hanna Has)


Szkolenie kierowane jest do: Sekretarzy, Skarbników, Księgowych, osób odpowiedzialnych za sporządzanie Planów Zamówień, Sprawozdania Roczne, Raporty z Realizacji Zamówień, Informacji do Prezesa UZP oraz do Specjalistów d/s Zamówień Publicznych, do każdego kto chce być mistrzem w szacowaniu zamówień. To jeden z najważniejszych tematów zamówień publicznych, pozostałe czynności w postępowaniu są konsekwencją należytego wyszacowania wartości zamówienia.

Znajomość zagadnienia dotyczy wszystkich, również tych którzy nie stosują PZP.

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających - polecane po szkoleniu ABC
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO i Pracodawców
 poznają organizację zamówień oraz optymalny dobór sposobu udzielania zamówień z uwagi na wartość zamówienia
 nabędą wiedzę w zakresie szacowania zamówień
 zdobędą wiedzę o zamówieniach nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy PZP
problematyka
 
 Przepisy ustawy związane z wartością zamówienia
 Szczególne cechy uznania wydatku za zamówienie publiczne
 Polityka zakupowa do opracowania do 31.12.2021r. oraz Analiza Rynkowa
 Organizacja zamówień w jednostce Zamawiającego:
- powierzenie zamówienia innym podmiotom; centralne zakupy; zakupy wspólne na dostawy i usługi
- kiedy i czy powoływać Komisję Przetargową i Zespół Nadzorujący?
- procedury udzielania zamówień w zależności od wartości zamówienia
- sporządzanie Planu Zamówień Publicznych
- Raport z Realizacji Zamówień i ogłoszenie o wykonaniu umowy
- Informacja z ofert do Prezesa UZP
 Sprawozdania Roczne, ewidencja zamówień
 Podstawy szacowania wartości zamówienia i metody szacowania - ćwiczenia
- okres na jaki należy szacować i kody CPV
- Wstępne Konsultacje Rynkowe lub "rozmowa" z Wykonawcami - przygotowanie wyceny zamówienia
- dzielenie zamówienia zakazane i dozwolone oraz zakaz łączenia zamówień
- zamówienia z prawem opcji
- zamówienia na roboty i usługi, które będą powtarzane oraz planowanie dodatkowych dostaw
- zamówienia wielorodzajowe (mieszane): zamówienia podzielne i niepodzielne
- zamówienia do realizacji w częściach i uzasadnienie braku podziału
- zamówienia do 130 tys. zł i inne zamówienia wyłączone spod regulacji ustawy PZP - spec-procedury
- zamówienia z wolnej ręki, także te do 130 tys. zł
- zamówienia nieplanowane, zamówienia odrębne
- zamówienia dodatkowe i "uzupełniające"
- dostawy i usługi powtarzające się
- usługi społeczne np. na szkolenia, usługi hotelarskie, prawnicze, leśne itp.
- roboty budowlane i prace projektowe
 Wartość zamówienia a kwota zarezerwowana na realizację zamówienia; wartość na otwarciu ofert
 Wartość zamówienia a cena rażąco niska oferty oraz VAT w ofertach - badanie cen
 Wadium; Zabezpieczenie; Zaliczki - poprawne zapisy w SWZ
 Umowy wieloletnie i na czas nieoznaczony
- zmiany umowy dot. wartości, klauzule przeglądowe (obowiązkowe) i klauzule abuzywne (zakazane)
 Skutki błędnego szacunku - Kontrole Prezesa UZP i innych służb
metoda
  Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, praca w grupach, metoda interakcyjna. Na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 26-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1100 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.
cena
 Cena brutto za 1 osobę (bez zakwaterowania) wynosi: 950,00 zł
Cena brutto za drugą osobę z tej samej instytucji (bez zakwaterowania) wynosi: 900,00 zł
Cena brutto za trzecią osobę z tej samej instytucji (bez zakwaterowania) wynosi: 850,00 zł
W cenę szkolenie wliczone są: 10 h wykładów i ćwiczeń, materiały szkoleniowe (tekst ustawy oraz wzory dokumentów i ćwiczenia), serwis kawowy w czasie trwania szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 Zapisz się na to szkolenie


do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2021 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com