Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Poprawna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i usługi społeczne - WARSZTATY - 2 dni

nr referencyjny: SIWZ
opis
 program autorski: mgr inż. Hanna Has (Hanna Furman)

W TRAKCIE ZAJĘĆ PRZYGOTOWYWANY, PRZEPROWADZANY I DOKUMENTOWANY JEST PRZETARG POWYŻEJ PROGU UE PO NOWELIZACJI PZP WDRAŻAJĄCEJ DYREKTYWY 2014/24/UE i 2014/25/UE

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą nauczyć się pisania, a nie przepisywania od innych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz weryfikowania ofert w oparciu o napisaną przez siebie na zajęciach SIWZ. Po ostatniej nowelizacji 2016r. znacząco wzrosły wymagania względem osób przygotowujących postępowania, przy tworzeniu SIWZ trzeba myśleć. To wiedza bardzo potrzebna także kontrolującym postępowania.

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających zalecane po szkoleniu ABC
 szkolenie dla Wykonawców, tj. "zamówienia od kuchni"
 bogaty materiał szkoleniowy: w tym ujednolicony tekst ustawy, druki: ogłoszeń, protokołów
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane z rodzajem i wartością zamówienia przy pisaniu SIWZ
 usystematyzują swoją wiedzę w zakresie przygotowania zamówienia, oceny ofert i dokumentowania postępowania w zgodzie z dyrektywami 2014/24/UE i 2014/25/UE
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
 Program szkolenia:
 Zawartość SIWZ w poszczególnych trybach w zależności od wartości zamówienia i jej udostępnianie
 Sporządzanie punkt po punkcie treści SIWZ (także dla usługi społecznej):
- opis przedmiotu zamówienia (umowy o pracę, niepełnosprawni, aspekty społeczne, oznakowania)
- warunki i kryteria selekcji oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków/kryteriów
- żądane dokumenty (także dla konsorcjum, Podmiotów Trzecich, Podwykonawców)
- Rozporządzenie dot. katalogu żądanych dokumentów w SIWZ, forma ich składania
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ
- Klauzule RODO w SIWZ i w ofercie
- dobór nowych kryteriów, czy nadal jest zakaz stosowania kryterium wiarygodności?
- Karta Oceny Ofert - kryteria i sposób oceny ofert (kontrowersyjne 60%)
- Formularz Cenowy - jakiej kalkulacji zażądać
- Formularz Ofertowy - minimalna zawartość
- umowy z RODO: aneks, umowa o podwykonawstwo, rodzaje wynagrodzeń, umowa konsorcjum
 Badanie, ocena i wybór oferty w oparciu o napisaną na zajęciach SIWZ (po wpływie ofert)
- korzystanie z e-Certis
- wykluczenie obligatoryjne i fakultatywne oraz instytucja self-cleaning w praktyce
- uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie dokumentów; oświadczenie dot. grupy kapitałowej
- omyłki czy błędy w ofertach? Liczenie terminów
- odrzucenie ofert
- cena rażąco niska/wysoka
- sprawa podatku VAT w ofertach, odwrócony VAT
- unieważnienie postępowania
 Wypełnienie druków: ogłoszenia i protokołu
- Co warto zamieścić w ogłoszeniu?
- Co musi się znaleźć w protokole i RODO?
 Kary na błędną SIWZ Taryfikator oraz dyscyplina finansów publicznych

metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 23-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-cią kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


To szkolenie zaplanowaliśmy na 2020-04-14

Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2020 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com