Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Komisja Przetargowa i Kryteria Oceny Ofert w praktyce - Warsztaty - 2 dni

nr referencyjny: PK1
opis
 Szkolenie kierowane jest do praktyków po stronie Zamawiającego, Kierowników jednostek by poznali zastrzeżone dla nich czynności, Członków Komisji Przetargowych, by upewnili się jak zachować się w odpowiedzi na działania Wykonawców, pracowników tworzących SIWZ, by unikali zapisów konfliktowych mogących prowadzić do odwołań lub unieważnienia, służb kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, a przecież od 19.10.2014r. wzrosły wymagania względem osób pracujących przy przetargach publicznych.

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających
 szkolenie dla Wykonawców - "zamówienia od kuchni"
 praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
 bogaty materiał szkoleniowy: kolorowy ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, inne materiały
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO
 poznają specyfikę pracy Komisji Przetargowej w trakcie całego postępowania
 pogłębią "wiedzę zamówieniową" w zakresie kryteriów "pozacenowych"
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Status prawny Komisji Przetargowej, rodzaje Komisji, kwalifikacje członków
 Zakres pracy Komisji Przetargowej: fakultatywny i obligatoryjny
 Kierownik jednostki, Pełnomocnik, Zamawiający - pojęcia niezbędne przy rozdziale kompetencji
 Czynności: Przewodniczącego, Członka i Sekretarza. Udział "biegłych"; udział prawnika w Komisji Przetargowej
 Regulamin Komisji Przetargowej
 Wpływ "szefa" na pracę Komisji Przetargowej
 Składanie oświadczeń o braku powiązań z wykonawcami, wyłączenie z postępowania
 Kryteria pozacenowe i metody obliczeń. Karta oceny ofert - przykłady i ćwiczenia
- kryteria jako dookreślenie przedmiot zamówienia
- kryteria dot. właściwości przyszłego Wykonawcy w poszczególnych trybach
- ocena rzetelności, efektywności, kwalifikacji i doświadczenia Wykonawcy
- kryteria społeczne i proekologiczne oraz kryteria wymierne i niewymierne
 Kiedy kryteria naruszają zasadę uczciwej konkurencji? Czy i kiedy można zmienić kryteria oceny ofert?
 Sesja publicznego otwarcia ofert
 Sprawdzenie wymagań wadialnych w ofercie
 Badanie, ocena ofert
 Błędy, omyłki, rażąco wysoka i rażąco niska cena - nowe obowiązki od 19.10.2014r.
 Liczenie ofert, lista rankingowa, wybór najkorzystniejszej oferty. Wybór następnego Oferenta
 Wykluczyć czy odrzucić?
 Wycofanie się Oferenta z postępowania
 Unieważnienie postępowania
 Odwołania w trakcie pracy Komisji Przetargowej przed i po złożeniu oferty
 Bieg najważniejszych terminów w zamówieniach
 Protokołowanie postępowania
 Odpowiedzialność osób na etapie przygotowania, przeprowadzenia, udzielania zamówienia i realizacji umowy
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 20-letnią praktykę szkoleniową (ponad 15000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 2-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2018 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com