Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Kiedy Nie Stosować a kiedy stosować Prawo Zamówień Publicznych? - WARSZTATY - 2 dni

nr referencyjny: KNS
opis
 Niekiedy ustawa stosowana jest z tzw. "ostrożności", mimo braku takiego obowiązku, niekiedy wydaje się, że jej stosowanie jest zbędne i dochodzi do zawarcia umowy nieważnej, czasami stosować trzeba ustawę tylko do części zamówienia, albo tylko niektóre przepisy - rozstrzygniecie tych dylematów to cel naszego szkolenia.
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO,
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane z rodzajem i wartością zamówienia
 usystematyzują swoją wiedzę w zakresie planowania i przygotowania zamówienia
 nabędą zgodną z prawem umiejętność zabezpieczania bieżącego funkcjonowania Państwa firmy,
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
 Katalog wyłączeń oraz wyliczanie wartości zamówienia na etapie planowania i przygotowania postępowania - na przykładach

 Podmioty, które muszą stosować PZP
 Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym?
 Planowanie zamówień - wstępne i przed wszczęciem
 Katalog wyłączeń z obowiązku stosowania ustawy PZP
 Wydatkowanie środków, gdy nie trzeba stosować ustawy
 Obowiązek czy prawo do łączenia wydatków?
 Pojęcie "rodzaju zamówienia" w rozporządzeniach
 Grupowanie zamówień w zależności od wartości i rodzaju
 Zamówienia do 30 000 euro
 Zakaz dzielenia zamówień
 Dozwolone dzielenie zamówień – bez naruszeń ustawy
 Decyzje zamawiającego wynikające z wartości zamówienia
 Zamówienia nieprzewidywalne (nieplanowane)
 Szacowanie dla zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków unijnych - jedno czy kilka zamówień?
 Kiedy stosować roczny plan zamówień?
 Metody wyliczania wartości szacunkowej zamówienia a CPV
 Zamówienia wspólne
 Zamówienie podstawowe
 Zlecenia Gminy do spółek komunalnych
 Stosowanie PZP przez podmioty art. 3 ust. 1 pkt. 3
 Wyłączenia i uproszczenia dla zamówień sektorowych
 Okres na jaki należy wyliczyć wartość zamówienia
 Dostawy i usługi powtarzające się
 Wyłączenie części przepisów PZP
 Wyłączenia dla części zamówienia
 Możliwe uproszenia dla części zamówienia
 Zmiana umowy bez stosowania ustawy PZP
 Zamówienia "odrębne" czy "jedno zamówienie"?
 Szacowanie: - zamówień w częściach
- zamówień częściowych
- zamówienia finansowanego z różnych źródeł
- zamówień uzupełniających
- zamówień dodatkowych

metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, wyrokach sądów, orzecznictwie arbitrażowym i KIO
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 19-letnią praktykę szkoleniową (ponad 16000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach).

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2021 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com