Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Warunki i dokumenty wg Prawa zamówień publicznych - WARSZTATY - 2 dni

nr referencyjny: WiD
opis
 Spotkanie merytoryczne pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcami utrzymane w konwencji: Jakie wymagania stawia Zamawiający i jak ma je spełniać Wykonawca w ofercie?

Materiały: ujednolicony tekst ustawy, materiały szkoleniowe, wzory oświadczeń, Formularza oferty, ćwiczenia, Rozporządzenie o dokumentach
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenie o ukończeniu kursu
 poznają swoje prawa i obowiązki związane z żądaniem dokumentów oferty
 zdobędą wiedzę w zakresie sprawdzania/sporządzania oferty pod kątem jej poprawności
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Warunki podmiotowe i przedmiotowe w SIWZ
 Opis sposobu spełniania warunków ubiegania się Wykonawcy o zamówienie:
- posiadanie uprawnień
- wiedza i doświadczenie
- potencjał kadrowy
- potencjał techniczny
- wiedza i doświadczenie
 "Podmioty trzecie" spełniające warunki ubiegania się o zamówienie
 Dokumenty niezbędne żądane przez Zamawiającego od Wykonawcy, Podwykonawcy, Konsorcjum?
- Pełnomocnictwo
- Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego
- Poświadczenie, referencje
- Oświadczenia i Informacje
- Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej
- Podwykonawca
 Dokumenty przy składaniu ofert częściowych
 Czy SIWZ zawiera wszystkie żądane dokumenty oferty?
 Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów oferty, forma dokumentów
 Wadium (formy i utrata)
 Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie
 Umowa o Podwykonawstwo - nowe prawa i obowiązki Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy od 24.12.2013r.
 Warunki a kryteria w SIWZ
 Badanie i ocena ofert w oparciu o załączone dokumenty
 Kiedy Oferta nie jest zgodna z SIWZ?
 Kryteria oceny wiarygodności Wykonawcy w przetargu ograniczonym
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, praca w grupach, metoda interakcyjna. Na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 19-letnią praktykę szkoleniową (ponad 16000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach).

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2020 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com