Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych "Podwykonawcza" i "Obronna" SEMINARIUM - 1 dzień

nr referencyjny: SE1
opis
 Szkolenie dotyczy wprowadzonych zmian nowelizacją "obronną" i "podwykonawczą" wraz z nowymi przepisami wykonawczymi oraz kierunki dalszych zmian ustawy PZP

Materiały: ujednolicony tekst ustawy, materiały szkoleniowe, nowe Rozporządzenia o: dokumentach, sprawozdaniu, Wykazie robót, Tabela zmian: jak było a jak jest?
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane z rodzajem i wartością zamówienia przy pisaniu SIWZ
 usystematyzują swoją wiedzę w zakresie przygotowania zamówienia, oceny ofert i dokumentowania postępowania
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Zakres zmian w zamówieniach "klasycznych" w konwencji: jak było a jak jest po 24.12.2013r.?
 Zamówienia "obronne" - nowość od 20.02.2013r. w zamówieniach
 Podwykonawcy w zamówieniach "klasycznych", "obronnych" i przy koncesjach na roboty budowlane,
 Umowa w sprawie zamówienia poszerzona o "umowę o podwykonawstwo", zapłata bezpośrednia
 Podwykonawcy a "podmioty trzecie" - warunki i żądane dokumenty
 Nowe Rozporządzenia; Wykaz robót; Dokumenty żądane oraz wydruk komputerowy
 Jak przygotować Sprawozdanie za 2013r. w 2014r.?
 Nowe definicje "roboty budowlanej" i "obiektu budowlanego" i ich skutki dla szacowania wartości zamówienia
 "Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej" - nowe przesłanki wykluczenia Wykonawcy
 Nowe procedury: "Dialog techniczny" i "System Kwalifikowania Wykonawców"
 "Nowe" podejście do zamówień: najniższa cena nie musi być jedynym kryterium, wsparcie Małych przedsiębiorstw
 Prekwalifikacja w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem i w dialogu konkurencyjnym
 Kierunki zmian w zamówieniach - może 30 000 euro?, Kolejne przygotowywane nowelizacje
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu jednodniowym (5 godz.). Są to zajęcia praktyczne - seminarium połączone z dyskusją.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 19-letnią praktykę szkoleniową (ponad 16000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach).

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2018 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com