Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Zamówienia publiczne na szkolenia - WARSZTATY- 2 dni

nr referencyjny: ZNS
opis
 Szkolenie adresowane do osób odpowiedzialnych za szkolenia pracowników Zamawiającego, także dla Urzędów Pracy szkolących bezrobotnych oraz dla firm szkoleniowych.

Materiały: ujednolicony tekst ustawy, materiały szkoleniowe, ćwiczenia, grafy, Rozporządzenie o dokumentach, Rozporządzenie o usługach,
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO,
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Opis przedmiotu szkolenia:
- kategoria usługi szkoleniowej, kody CPV
- udzielanie zamówienia w częściach
- udzielanie zamówienia z podziałem na zadania częściowe
 Szacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe:
- szkolenia organizowane przez Urzędy Pracy: grupowe i indywidualne
- czy szkolenia to usługi powtarzające się okresowo?
- odrębne zamówienia (szkolenia)
- zakaz dzielenia i dzielenie dozwolone
- prawo opcji
- zamówienia uzupełniające
- po unieważnieniu postępowania na jednym, dwóch zadaniach częściowych
- ze środków Unii Europejskiej w projektach wieloletnich (plany roczne, plany na czas projektu),
- "zwykłe" i te ze środków unijnych - czy sumować wartość, przy różnych źródłach finansowania
 Kiedy trzeba stosować ustawę PZP? a kiedy nie?
 Komunikat Wyjaśniający Komisji Europejskiej dot. szkoleń
 Wybór optymalnego trybu na szkolenia
 Warunki dot. szkoleń podmiotowe i przedmiotowe
 Opis oceny spełnienia warunków podmiotowych (dot. potencjału kadrowego, technicznego, doświadczenia)
 Dokumenty żądane, wyjaśnienia i uzupełnienia
 Podpieranie się "cudzym" potencjałem
 Żądanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowej
 Kryteria oceny ofert (nie tylko cena!!!!) i KARTA OCENY OFERT
 Korzystanie z uproszczeń dla usług niepriorytetowych
 FORMULARZ CENOWY
 Umowa na szkolenia
 Zamówienia na szkolenia poniżej 30000 euro (kwoty z art. 4 pkt 8)
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 19-letnią praktykę szkoleniową (ponad 16000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach).

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2020 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com