Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Nowelizacje Prawa Zamówień Publicznych i nowe Rozporządzenia - WARSZTATY - 2 dni

nr referencyjny: NOWELA
opis
 WDROŻENIE DYREKTYW 2014/24/UE i 2014/25/UE DO PZP, NOWE ROZPORZĄDZENIA ORAZ PLANOWANIE I SZACOWANIE ZAMÓWIEŃ

program autorski: mgr inż. Hanna Has (Hanna Furman)


Szkolenie kierowane jest do osób chcących zaktualizować wiedzę z zamówień publicznych, do prawników, służb kontrolnych, audytorów i Specjalistów d/s Zamówień Publicznych. Szkolenie dotyczy głównie nowelizacji z 2016r. wdrażającej "nowe" dyrektywy unijne i utrzymane jest w konwencji: jak było, a jak jest? Znacząco rosną wymagania względem osób przygotowujących postępowania.

!!! Po 18.04.2016r. trzeba stosować bezpośrednio "nowe" dyrektywy w polskich przetargach!!!

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających
 bogaty materiał szkoleniowy, w tym: ujednolicony kolorowy tekst ustawy, zestawienia i grafy
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu które są zalecane przez NIK, RIO i Pracodawców
 uaktualnią swoją wiedzę po ostatniej nowelizacji
 pogłębia wiedzę w zakresie: szacowania, wadium i innych kontrowersyjnych zagadnień
 poznają kierunki zmian w zamówieniach
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Instrukcja Trenera ułatwiająca korzystanie z ustawy po zmianach oraz co warto zamieścić w ogłoszeniach
 Nowe Dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE obowiązują w Polsce od 18 kwietnia 2016r. i są do bezpośredniego stosowania, jakie przepisy unijne stosujemy po 18.04.2016r. w polskich przetargach?
 Nowe przepisy wykonawcze i zmiany istniejących - omówienie rozporządzeń do PZP
 Planowanie i szacowanie zamówień po ostatniej nowelizacji w 2016r.
 Zakaz łączenia i zakaz dzielenia - pozorna sprzeczność, podział zamówienia na części
 Wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy oraz zamówienia in-house
 Zamówienia mieszane
 Organizacja zamówień po nowelizacji: obligatoryjny plan zamówień publicznych, pomocnicze działania zakupowe, centralizacja zamówień - nowe zadania Centralnego Zamawiającego, Centralny Zamawiający w samorządach, wspólny podmiot, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, Zespół Nadzorczy, konflikt interesów, zamówienia wspólne
 Nowe definicje i elektronizacja zamówień: cykl życia, katalog elektroniczny, e-katalogi, profil nabywcy, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ, system e-Certis, środki elektronicznej komunikacji
 Zniknęły usługi niepriorytetowe, są usługi społeczne wymienione w "nowych" dyrektywach i inne zastrzeżone dla Zakładów Pracy Chronionej i innych prospołecznych instytucji
 Zasada proporcjonalności i przejrzystości oraz nowe sposoby komunikacji i składania ofert
 Nowości związane z ogłoszeniami, ich publikacją; nowe terminy w zamówieniach
 Wykluczenia Wykonawcy obligatoryjne i fakultatywne
 Warunki ubiegania się o zamówienia: rejestry zawodowe lub handlowych prowadzonych w poszczególnych państwach UE, spełniania kryteriów selekcji, self-cleaning, zakresie żądanych dokumentów po zmianach, wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw i sprawozdawczość z tym związana
 Opis przedmiotu zamówienia: oznakowania, certyfikaty, normy, odniesienia, dostępność dla wszystkich, Jednostka Oceniająca Zgodność, standardy jakościowe; aspekty społeczne, ekologiczne, jakościowe, innowacyjne, gospodarcze na etapie składania ofert i na etapie realizacji zamówienia; zmiany w Dialogu Technicznym; zamówienia zastrzeżone,
 Tryby po zmianach: Partnerstwo Innowacyjne, zmiany przesłanek wybierania trybów, znikają zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające
 Nowości w kryteriach oceny ofert: koszt, rachunek kosztów cyklu życia i Aukcja Elektroniczna, cena - 60%, kwalifikacje kluczowego personelu
 Liberalizacja przepisów w zakresie możliwości zmiany umowy
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 22-letnią praktykę szkoleniową (ponad 16000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-cią kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2021 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com