Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Podwykonawcy - Konsorcja - Podmioty Trzecie - Prawo Zamówień Publicznych - 2 dni

nr referencyjny: PKP
opis
 - szkolenie dla Zamawiających
- szkolenie dla Wykonawców i Podwykonawców, dla użyczających swój potencjał Wykonawcom
- praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
- bogaty materiał szkoleniowy: kolorowy ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, inne materiały
- atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO
 pogłębią wiedzę w zakresie podwykonawstwa, udziału podmiotów trzecich i konsorcjum w zamówieniach publicznych
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Kto jest Podwykonawcą wg PZP i według Kodeksu cywilnego?
- solidarna odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy
- gwarancja zapłaty wynagrodzenia
 Podwykonawca w zamówieniach klasycznych, sektorowych, obronnych i przy koncesjach na roboty budowlane - różne definicje w PZP
 Ubieganie się o zamówienie Wykonawcy samodzielnie lub razem z Podwykonawcą czy Podmiotem Trzecim:
- spełnianie warunków
- dokumenty oferty, uzupełnianie i wyjaśnianie dot. oferty - konsekwencje braków
- użyczanie potencjału ekonomicznego, doświadczenia, osób, sprzętu przez Podmiot Trzeci - forma "zobowiązania" Podmiotu Trzeciego
- bezpośrednie dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a potencjał Podmiotu Trzeciego
- żądanie nazw Podwykonawców, stawianie warunków Podwykonawcom
- przepisy związane z Grupą Kapitałową
 Konsorcjum w PZP
- definicja "Konsorcjum"
- warunki i dokumenty w ofercie Konsorcjum
- inne dokumenty (pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, umowa Konsorcjum)
- kiedy łączenie potencjału jest możliwe, a kiedy warunki SIWZ musi spełniać każdy członek Konsorcjum?
- zmiana członka Konsorcjum, upadłość konsorcjanta
- Zamówienia uzupełniające i zamówienia dodatkowe dla Konsorcjum czy dla członka Konsorcjum?
 Nowe zapisy W SIWZ
- możliwość ograniczenia Podwykonawstwa
- co to jest "kluczowa część zamówienia"?,
- czy można Podwykonawcy powierzyć całość zamówienia?
- "najważniejsze" roboty budowlane, "główne" dostawy lub usługi
- "osobiste" wykonanie zamówienia
- badanie wiarygodności, "rzetelności", "kwalifikacji" Wykonawcy np. w przetargu ograniczonym
- zmiana Podmiotu Trzeciego na etapie realizacji
- zaliczki
 Umowa o podwykonawstwo
- jakie prawa i obowiązki łączą się z ujawnieniem Podwykonawcy?
- zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy
- solidarna odpowiedzialność Podwykonawcy za realizację zamówienia
- wstrzymanie wypłaty Wykonawcy
- "bezpośrednia zapłata" Podwykonawcy i jej skutki dla Wykonawcy
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 20-letnią praktykę szkoleniową (ponad 15000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 2-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2021 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com