Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Zamówienia Sektorowe - WARSZTATY - Kurs branżowy - 2 dni

nr referencyjny: ZS
opis
 Szkolenie kierowane jest do osób początkujących w zamówieniach sektorowych. Dla Zamawiających Sektorowych to kompedium wiedzy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania sektorowego, a dla Przedsiębiorców, to szkolenie które ułatwia ubieganie się o kontrakty w firmach prowadzących działalność wymienioną w art. 132 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, tj. w koncernach energetycznych, gazowych, na kolei, w kopaniach, Poczcie Polskiej, wodociągach, komunikacji miejskiej, lotniskach, portach morskich itp.

Opis szkolenia:
- szkolenie dla Zamawiających i szkolenie dla Wykonawców
- praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
- bogaty materiał szkoleniowy: ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, inne materiały
- atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę

cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO,
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane przebiegiem procedury udzielania zamówienia sektorowego
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Zamówienia klasyczne i zamówienia sektorowe - definicje, zasady, elementy wspólne i różnice
 Zamówienia "regulaminowe" - organizacja zamówień w jednostce
 Zamawiający sektorowy oraz przedmiot zamówień sektorowych
 Wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy w zamówieniach sektorowych
 Wartość zamówienia klasycznego i sektorowego - procedury postępowania zależne od wartości
 Ogłoszenia w zamówieniach sektorowych
 Treść SIWZ, zmiany, wyjaśnienia, forma kontaktu, przedmiot zamówienia sektorowego
 Wybór trybu na zamówienie sektorowe - przesłanki
 Tok postępowania w poszczególnych trybach zamówień sektorowych
 Komisja Przetargowa: rodzaj, skład, zadania członków, odpowiedzialność
 Jawne posiedzenie Komisji Przetargowej - otwarcie ofert
 Niejawne posiedzenie Komisji Przetargowej - badanie i system kwalifikowania wykonawców, liczenie ofert, aukcja elektroniczna, wybór oferty najkorzystniejszej, protokół, zawiadomienia.
 Umowy o zamówienie sektorowe, w tym umowy podwykonawstwa
 Odwołania, skargi, informacje
 Rola i zadania Prezesa UZP
 Odpowiedzialność za naruszenia przepisów PZP
 Obowiązek sprawozdań do Prezesa UZP
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 19-letnią praktykę szkoleniową (ponad 16000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach).

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2021 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com