Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Jak przygotować Sprawozdanie Roczne za 2017r.? i zamówienia do 30 tys. euro - w przykładach i ćwiczeniach

nr referencyjny: SF1
opis
 Znajomość zagadnień dotyczy wszystkich Zamawiających, również tych którzy z uwagi na małe kwoty wydatków ustawy PZP nie stosują.

Szkolenie kierowane jest do osób, które muszą sporządzać sprawozdania roczne, chcą odróżniać zamówienia publiczne od innych zleceń nie objętych sprawozdaniem, dla Specjalistów d/s Zamówień Publicznych. Od 30 grudnia 2016r. weszło w życie nowe Rozporządzenie dot. Sprawozdań rocznych, które poszerzyło znacznie zakres sprawozdań.


Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...

cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez kontrolujących i pracodawców
 poznają organizację zamówień oraz optymalny dobór sposobu udzielania zamówień
 zdobędą wiedzę o zamówieniach nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy PZP
 nabędą wprawę w wypełnianiu tabel Sprawozdania Rocznego
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

problematyka
  Definicje i pojęcia użyte w Sprawozdaniu Rocznym niezbędne do poprawnego jego sporządzenia
 Przepisy wykonawcze pomocne przy sporządzaniu Sprawozdania
 Organizacja i planowanie zamówień związana z wypełnianiem tabel Sprawozdania:
- Zamówienie udzielane samodzielnie przez Zamawiającego albo przez osoby trzecie lub poprzez własną jednostkę organizacyjną - pomocnicze działania zakupowe, na czym polegają i kiedy mają miejsce?
- Wspólne kupowanie dostaw lub usług przez kilku Zamawiających
- Centralny Zamawiający (także samorządowy) - zakres pracy, krąg podmiotów kupujących od niego
 Plan Zamówień Publicznych i jego rola "ochronna", także dla tych co nie stosują ustawy PZP
- Zakaz dzielenia i zakaz łączenia zamówień po nowelizacji ustawy PZP
 Klauzule społeczne na etapie Planu Zamówień i w Sprawozdaniu Rocznym (od teraz jedno Sprawozdanie!)
 Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) w Sprawozdaniu Rocznym
 Kto sporządza Sprawozdania Roczne? - Kiedy Gmina sporządza sprawozdanie za swoje jednostki?
 Kiedy nie trzeba sporządzać Sprawozdania Rocznego?
 Omówienie tabel NOWEGO Rozporządzenia dot. Sprawozdania Rocznego, w tym zagadnień:
- Czy na pewno nasze zamówienia są zamówieniami do 30.000 euro?
- Zamówienia wyłączone spod regulacji ustawy PZP - kilkadziesiąt wyłączeń - NOWE TABELE
- A co z takimi wydatkami jak: dotacje, delegacje, opłaty, ubezpieczenia, rachunki za hotele, opłaty parkingowe, abonamenty, mandaty, z funduszu świadczeń socjalnych, paczki, zapomogi, bony towarowe, umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, opłaty za media, usługi opiekuńcze itp.
- Umowy wieloletnie, umowy na czas nieoznaczony. Umowy zawarte przed 2016r. i w 2016r.
- Zamówienia w częściach i zadania częściowe (pakiety) oraz zamówienia wspólne
- Klauzule społeczne, aspekty środowiskowe oraz innowacyjne - NOWE TABELE
- Porozumienia zakłócające konkurencję i konflikt interesów - NOWE TABELE
- Udział Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konsorcjów, Podwykonawców - NOWE informacje w TABELACH
- Jakie informacje pomijamy w Sprawozdaniu za 2016r. w postępowaniach wszczętych przed 28.07.2016?
 Jakie tabele wypełniać i jakie kwoty wpisywać w konkretnych przykładach? - ćwiczenia, dyskusja
 Jakie są skutki błędnego wyliczenia wartości zamówienia? Taryfikator i dyscyplina finansów publicznych
 Ewidencja i Rejestry zamówień objętych i nie objętych ustawą PZP (do 30 tys. euro i powyżej 30 tys. euro)
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener d/s umów o roboty budowlane – wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z 20-letnią praktyką szkoleniową (ponad 15000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 2-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2018 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com