Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Zapytanie o Cenę i Zapytanie Ofertowe oraz Kryteria oceny ofert - WARSZTATY - 2 dni

nr referencyjny: ZOC
opis
 Szkolenie kierowane jest do praktyków, bo wzrosły wymagania względem osób pracujących przy przetargach publicznych, trzeba przemyśleć kryteria wybierania ofert. Nie zawsze też przetarg jest najlepszym trybem, czasami racjonalniej jest wybierać prostsze tryby np. zapytania.

Opis szkolenia:
- szkolenie dla Zamawiających
- szkolenie dla Wykonawców - "zamówienia od kuchni"
- praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
- bogaty materiał szkoleniowy: kolorowy ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, inne materiały
- atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO,
 poznają tryby "zaproszeniowe" - zapytania
 pogłębią "wiedzę zamówieniową" w zakresie kryteriów "pozacenowych"
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Przepisy dotyczące Zapytania o cenę i Zapytania Ofertowego
 Co może być przedmiotem zamówienia w Zapytaniu o Cenę i Zapytaniu Ofertowym?
 Przesłanki wyboru trybu Zapytania o Cenę - Wytyczne Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 Kiedy nie można stosować Zapytania o Cenę?
 Wyliczenie wartości, zaproszenie i SIWZ w trybie Zapytania o Cenę
 Wzór Zapytania Ofertowego
 Przebieg postępowania w trybie Zapytania o Cenę i Zapytania Ofertowego - podobieństwa i różnice, zakazy związane z trybem Zapytania o Cenę
 Wybór najkorzystniejszej oferty w Zapytaniu o Cenę i Zapytaniu Ofertowym
 Komplet dokumentów w trybie Zapytania o Cenę i Zapytania Ofertowego od wszczęcia do zakończenia
 Kiedy cena może być jedynym kryterium oceny ofert, a kiedy nie?
 Dostawy, usługi, roboty budowlane powszechnie dostępne i o ustalonych standardach jakościowych
 Jak dobierać kryteria?
 Dialog techniczny, tryby negocjacyjne, biegli, kontakty z potencjalnymi Wykonawcami
 Odróżnianie kryteriów od warunków (mylone nawet w literaturze zamówieniowej)
 Kryteria poza-cenowe i metody obliczeń. Karta oceny ofert - przykłady i ćwiczenia
- kryteria jako dookreślenie przedmiot zamówienia
- kryteria dot. właściwości przyszłego Wykonawcy w poszczególnych trybach
- ocena rzetelności, efektywności i doświadczenia Wykonawcy
- kryteria społeczne i proekologiczne
- kryteria wymierne i niewymierne
 Kiedy kryteria naruszają zasadę uczciwej konkurencji?
 Czy i kiedy można zmienić kryteria oceny ofert?
 Na podstawie jakich dokumentów i informacji w ofercie dokonywana będzie ocena ofert?
 Cena rażąco niska - badanie, "procentowe nieporozumienie", zakres czynności do wykonania, skutki badania dla Wykonawcy (uzasadnienie odrzucenia oferty przy wątpliwościach związanych z niską ceną)
 Wybór najkorzystniejszej oferty - ćwiczenia
 Aukcja elektroniczna
 Udokumentowanie oceny i wyboru ofert oraz wykazanie kosztów ponoszonych w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia w protokole postępowania
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 20-letnią praktykę szkoleniową (ponad 15000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 2-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2018 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com