Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Jak sporządzić Sprawozdanie Roczne? + organizacja zamówień publicznych- WARSTATY - 2 dni

nr referencyjny: SPR
opis
 Szkolenie kierowane jest do osób, które sporządzają sprawozdania roczne, chcą odróżniać zamówienia publiczne od innych zleceń - nie objętych sprawozdaniem. Znajomość zagadnień dotyczy wszystkich Zamawiających, również tych którzy ustawy PZP (z uwagi na małe kwoty wydatków) nie stosują. Szkolenie specjalistyczne dla Specjalistów d/s Zamówień Publicznych.

Opis szkolenia:
- szkolenie dla Zamawiających
- szkolenie zalecane po szkoleniu ABC
- atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:
- uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO i Pracodawców
- poznają organizację zamówień oraz optymalny dobór sposobu udzielania zamówień
- zdobędą wiedzę o zamówieniach nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy PZP
- nabędą wprawę w wypełnianiu tabel Sprawozdania Rocznego
- mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Definicje i pojęcia użyte w sprawozdaniu rocznym
 Przepisy wykonawcze dot. wartości zamówienia pomocne przy sporządzaniu sprawozdania
 Organizacja udzielania zamówień:
- zamówienie udziela sam Zamawiający
- powierzenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub zlecenie na "zewnątrz"
- wspólne kupowanie dostaw lub usług, zakupy centralne
- Plan Zamówień Publicznych i jego rola "ochronna", również dla tych co nie stosują ustawy PZP
- Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) i ich rola w sprawozdaniach rocznych
- Klauzule społeczne, aspekty środowiskowe w planie i sprawozdaniu
 Kto sporządza sprawozdania roczne? Kiedy Gmina sporządza sprawozdanie za swoje jednostki organizacyjne?
 Kiedy nie trzeba sporządzać sprawozdania rocznego? Jakie zamówienia nie są objęte sprawozdaniem?
 Omówienie tabel Rozporządzenia dot. sprawozdania rocznego
- umowy wieloletnie, umowy na czas nieoznaczony
- zamówienia do 30.000 euro i zakaz dzielenia zamówień
- zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy
- zamówienia sektorowe i obronne
- dotacje, delegacje, opłaty, ubezpieczenia, rachunki za hotele, opłaty parkingowe, abonamenty, mandaty
- fundusz świadczeń socjalnych, paczki, zapomogi, bony towarowe, umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, opłaty za media, usługi opiekuńcze itp.
- Jakie informacje pomijamy w sprawozdaniu w postępowaniach wszczętych przed 28.07.2016
 Jakie są skutki błędnego wyliczenia wartości zamówienia?
 Jakie tabele wypełniać i jakie kwoty wpisywać w konkretnych przykładach?
 Ewidencja zamówień - przykład
 Rejestry zamówień objętych i nie objętych ustawą PZP (do 30 tys. euro i powyżej 30 tys. euro)
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu 2-dniowym (po 5 godz.). Są to wykłady, przykłady i dyskusja. Szkolenie oparto na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane, co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 25-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1100 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych Trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń; Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych Sądu Okręgowego już 3-ą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2021 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com