Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Zapytanie o Cenę i Zapytanie Ofertowe - Warsztaty - 1 dzień

nr referencyjny: ZOC1
opis
 Szkolenie kierowane jest do praktyków, bo wzrosły wymagania względem osób pracujących przy przetargach publicznych, trzeba przemyśleć kryteria wybierania ofert. Nie zawsze też przetarg jest najlepszym trybem, czasami racjonalniej jest wybierać prostsze tryby np. zapytania.

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających
 szkolenie dla Wykonawców - "zamówienia od kuchni"
 praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
 bogaty materiał szkoleniowy: kolorowy ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, inne materiały
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO,
 poznają tryby "zaproszeniowe" - zapytania
 pogłębią "wiedzę zamówieniową" w zakresie kryteriów "pozacenowych"
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Przepisy regulujące problematykę Zapytania o cenę (ZOC) i Zapytania Ofertowego (ZO)-podobieństwa i różnice
 Co może być przedmiotem zamówienia w trybie ZOC/ZO?
 Przesłanki wyboru trybu ZOC - Wytyczne Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 Skutki naruszenia trybu ZOC. Kiedy nie można stosować ZOC?
 Wyliczenie wartości zamówienia
 Dostawy lub usługi powtarzające się okresowo
 Dostawy, usługi, roboty budowlane powszechnie dostępne i o ustalonych standardach jakościowych
 Napisanie SIWZ w trybie ZOC
 Wzór Zapytania Ofertowego
 Przebieg postępowania w trybie ZOC/ZO - zakazy związane z trybem ZOC
 Czy w ZO cena musi być jedynym kryterium oceny ofert?
 Opis sposobu obliczenia ceny. Ocena ofert w ćwiczeniach i wybór najkorzystniejszej oferty w ZOC i ZO
 Cena rażąco niska - badanie, "procentowe nieporozumienie", zakres czynności do wykonania, skutki badania dla Wykonawcy (uzasadnienie odrzucenia oferty przy wątpliwościach związanych z niską ceną)
 Czy można stosować Aukcję elektroniczną przy ZOC?
 Protokół postępowania w trybie ZOC/ZO - wzory
 Umowy ZOC/ZO. Komplet dokumentów w trybie ZOC/ZO od wszczęcia do zakończenia postępowania
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu jednodniowym (5 godz. zajęć ). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 20-letnią praktykę szkoleniową (ponad 15000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 2-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2018 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com