Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Tryb Podstawowy - Warsztaty - 2 dni

nr referencyjny: TRYB
opis
 
Szkolenie kierowane jest do osób dokonujących zamówień poniżej progów unijnych, do członków Komisji Przetargowych, służb administracyjno-gospodarczych, organizacyjnych i nadzorczych, audytorów i kontrolujących, osób które chcą poznać nowy tryb udzielania zamówień wg NOWEGO PZP.

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających
 praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
 bogaty materiał szkoleniowy: kolorowy ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, inne materiały
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:

 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO,
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane przebiegiem procedury uproszczonej i poza ustawowej
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
 

 Wprowadzenie: Specyfika uproszczonej procedury na przykładzie Trybu Podstawowego
 Warianty Trybu Podstawowego:
- Wariant I - Tryb Podstawowy bez negocjacji
- Wariant II - Tryb Podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji
- Wariant III - Tryb Podstawowy z obowiązkiem prowadzenia negocjacji
 SWZ dla trzech wariantów Trybu Podstawowego: - ćwiczenia
- Warunki Zamówienia
- Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe
- Kwalifikacja Podmiotowa Wykonawców i podmiotowe środki dowodowe
- Dobór kryteriów oceny ofert - Karta Oceny Ofert
- Opis sposobu obliczenia ceny - Formularz Cenowy
- Sprawy proceduralne
- Istotne postanowienia umowy: zaliczki, zabezpieczenie, opcje, podwykonawstwo, zmiany umowy, zakazane postanowienia, obowiązkowe zapisy umowy
 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ dla Wariantu III - ćwiczenie
 Zakres NEGOCJACJI dla Wariantu II i Wariantu III
 Ogłoszenia w Trybie Podstawowym i ich publikacja
 Badanie, ocena i wybór oferty najkorzystniejszej - ćwiczenie
 Protokół i komplet dokumentów w Trybie Podstawowym wymagany przy kontroli - ćwiczenie
 Informacja do Prezesa UZP i Raport z Realizacji Zamówienia
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 23-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 2-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2021 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com