Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Tryby udzielania zamówień oraz Kryteria oceny ofert - Warsztaty

nr referencyjny: TKO
opis
 Szkolenie kierowane jest do praktyków i do początkujących, bowiem znajomość trybu wydatkowania środków jest nieodzowna dla osób pracujących przy przetargach publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy. Nie zawsze wybór przetargu nieograniczonego jest racjonalny. Trzeba także znać kryteria wybierania ofert w poszczególnych trybach.

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających i Wykonawców
 praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
 bogaty materiał szkoleniowy: kolorowy ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, inne materiały
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO,
 poznają tryby "zaproszeniowe" - zapytania
 pogłębią "wiedzę zamówieniową" w zakresie kryteriów "pozacenowych"
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Wybór trybu - przesłanki (dla zamówień klasycznych, sektorowych i obronnych)
 Tok postępowania w poszczególnych trybach:
- Przetarg nieograniczony
- Przetargu ograniczony
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacje z ogłoszeniem
- Negocjacje bez ogłoszenia
- Zapytanie o cenę
- Licytacja elektroniczna
- Zamówienie z wolnej ręki
 Inne procedury - warunki stosowania i przebieg:
- Dialog Techniczny
- Aukcja Elektroniczna
- Umowy Ramowe
- Dynamiczny System Zakupów
- Konkurs
- System Kwalifikowania Wykonawców
 Kryteriami oceny ofert w przepisach, w tym w "nowych Dyrektywach"
- rodzaje kryteriów oraz rozróżnianie warunków od kryteriów
- kryteria w poszczególnych trybach
- kryteria w zamówieniach do 30 tys. euro
- kryteria przy ofertach wariantowych, ofertach częściowych i w usługach niepriorytetowych
- kryteria przy usługach szkoleniowych, księgowych, projektowych, kupnie komputerów, oprogramowania
- przesłanki zmiany kryteriów
 Kryterium "cena":
- cena jako jedyne kryterium oceny ofert, ceny jednostkowe
- cena rażąco niska a kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia
- omyłki w cenie, błąd w wyliczeniu ceny, niepoprawny VAT w ofercie, waloryzacja ceny
 Kryteria pozacenowe i metody obliczeń.
- kryteria przedmiotowe i kryteria dot. wiarygodności Wykonawcy w poszczególnych trybach
- ocena zdolności Wykonawcy według art. 22 ust. 5 PZP
- kryteria społeczne, ekologiczne, kontraktowe
 Wybór najkorzystniejszej oferty i następnej
- dokumenty oferty stanowiące podstawę dokonywania oceny, wyjaśnianie u uzupełnianie
- udokumentowanie oceny i wyboru ofert
- "koszt finalny" w protokole - koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia
 Błędy dot. kryteriów
- kryteria naruszające zasadę uczciwej konkurencji
- niezgodność pomiędzy ogłoszeniem a SIWZ w zakresie kryteriów i inne
 Odpowiedzialność za wady dot. kryteriów (unieważnienia postępowania, dyscyplina, Taryfikator)
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 20-letnią praktykę szkoleniową (ponad 15000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 2-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2018 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com