Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro - WARSZTATY - 2 dni - wydatki dokonywane w sposób celowy, oszczędny i efektywny

nr referencyjny: ZP3
opis
 Niekiedy ustawa Prawo zamówień publicznych stosowana jest z tzw. "ostrożności", mimo braku takiego obowiązku, czasem wydaje się, że jej stosowanie jest zbędne i dochodzi do zawarcia nieważnej umowy, bywa że trzeba zastosować ustawę tylko do części zamówienia, albo skorzystać tylko z niektórych przepisów - rozstrzygniecie tych dylematów to cel naszego szkolenia.

Szkolenie kierowane jest do osób, które dokonują bieżących zakupów oraz zlecają usługi i roboty budowlane niewielkiej wartości, zatem nie stosują ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, co nie oznacza, że nie muszą stosować niektórych przepisów ustawy. To szkolenie także dla kadry kierowniczej i służb kontrolnych.

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających
 szkolenie dla Wykonawców, jeśli chcą uzyskać zlecenie, gdy ustawa PZP nie obowiązuje
 praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach
 bogaty materiał szkoleniowy w tym ujednolicony tekst ustawy

cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO,
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane przebiegiem procedury udzielania zamówienia
 zdobędą i usystematyzują "wiedzę zamówieniową"
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Zamówienia do 30 tys. euro w przepisach: Prawa zamówień publicznych, Kc, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawa europejskiego, w tym Wytycznych Komisji Europejskiej
 Zasady udzielania zamówień do 30 tys. euro
- celowe, oszczędne, optymalne i efektywne wydatkowanie
- nie wszystkie wydatki są zamówieniami publicznymi, przykłady
- opis przedmiotu zamówienia - czy dopuszczalne jest wskazanie nazwy towaru?
- przejrzystość postępowania - zawartość ogłoszeń, zaproszeń
 Planowanie i szacowanie zamówień do 30 tys. euro
- Zakaz dzielenia zamówień
- Łączenie zamówień, które narusza uczciwą konkurencję
- Zamówienia odrębne i zamówienia częściowe, zamówienia "bagatelne"
- Zamówienia udzielane z art. 6a ustawy PZP
 Tryby udzielania zamówień do 30 tys. euro i wybór Wykonawcy
- Rozeznanie rynku
- Zapytanie ofertowe
- Przetarg
- Rokowania
- Zamówienia dodatkowe, zamówienia uzupełniające
 Dokumentacja zamówień do 30 tys. euro
- Regulamin zamówień do 30 tys. euro
- Rejestr Zamówień do 30 tys. euro
- Protokołowanie
- Umowa - podstawowe elementy, zmiana umowy
 Skutki prawne zaniechania stosowania ustawy PZP
- Kontrola zamówień do 30 000 euro
- Odpowiedzialność z dyscypliny finansów publicznych lub z "taryfikatora"
 Obowiązek Sprawozdań Rocznych do Prezesa UZP - nowe Rozporządzenie obow. od 27.12.2013r.
- Instrukcja wypełniania, przykłady i analiza wpisów do poszczególnych tabel
- Nie wszystkie zamówienia i nie wszystkie wydatki są objęte sprawozdaniem
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane – co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 20-letnią praktykę szkoleniową (ponad 15000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 2-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2018 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com