Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł - WARSZTATY - 2 dni

nr referencyjny: ZP30
opis
 SZKOLENIE PODSTAWOWE
program autorski: mgr inż. Hanny Has (Hanny Furman)


Niekiedy Prawo zamówień publicznych stosowane jest z tzw. "ostrożności", mimo braku takiego obowiązku. Czasem wydaje się, że stosowanie ustawy jest zbędne i dochodzi do zawarcia nieważnej umowy. Bywa, że trzeba zastosować ustawę tylko do części zamówienia, albo skorzystać tylko z niektórych przepisów - rozstrzygniecie tych dylematów, to cel naszego szkolenia.


Szkolenie kierowane jest do osób, które dokonują bieżących zakupów oraz zlecają usługi i roboty budowlane niewielkiej wartości, zatem nie stosują ustawy Pzp. To szkolenie kierowane także do kadry kierowniczej i służb kontrolnych. Cały czas rosną wymagania względem osób przygotowujących postępowania. Na odmienne procedury postępowania wskazują przepisy ustaw związanych z Covid-19.
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO i innych kontrolujących
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane przebiegiem procedury udzielania zamówienia poza ustawą PZP
 zdobędą przydatną przy jakichkolwiek wydatkach "wiedzę zamówieniową"
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
 PROGRAM SZKOLENIA:
 Zamówienia poniżej 130 tys. zł w przepisach: PZP, Kodeksu cywilnego, finansów publicznych, prawa europejskiego, Wytycznych Komisji Europejskiej, w przepisach „COVIDOWYCH”
 Zasady udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł:
- Celowe, oszczędne, optymalne i efektywne wydatkowanie
- Wydatki, które nie są zamówieniami publicznymi
- Czy można wskazywać nazwy własne towaru?
 Plan zamówień publicznych i Analiza ryzyka udzielania zamówień - ćwiczenie
 Szacowanie zamówień poniżej 130 tys. zł - ćwiczenia
- Zakaz dzielenia zamówień i zakaz łączenia zamówień
- Czy stosować kody CPV? Uzyskiwanie wartości zamówienia od potencjalnych Wykonawców
- Zamówienia w częściach, zamówienia odrębne, zamówienia "bagatelne", zamówienia "końca roku"
 Sposób wyboru Wykonawcy dla zamówień poniżej 130 tys. zł: - ćwiczenie
- Przetargi
- Tryby ofertowe - Zapytanie Ofertowe
- Negocjacje
- Zakup bezpośredni - Zlecenie
- Opcje oraz zamówienia podobne lub dodatkowe
 Dokumentowanie zamówień poniżej 130 tys. zł:
- Regulamin
- Rejestr Zamówień/Umów
- Protokół
- Komplet dokumentów w poszczególnych trybach - ćwiczenie
 Umowa i jej zmiana
- Forma umowy
- Solidarna odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę podwykonawcy
- Gwarancja zapłaty wg kodeksu cywilnego i termin płatności
- Fakturowanie elektroniczne
 Skutki prawne zaniechania stosowania ustawy PZP:
- Kontrola zamówień i odpowiedzialność wynikająca z dyscypliny finansów publicznych
 Sprawozdanie Roczne
- Instrukcja wypełniania tabel dla zamówień poniżej 130 tys. zł
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 26-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1100 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2021 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com