Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Jak wygrać przetarg? - WARSZTATY dla Przedsiębiorców - 2 dni

nr referencyjny: OF1
opis
 NOWE REGUŁY W PRZETARGACH PUBLICZNYCH WG NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(program autorski: mgr inż. Hanna Has)

Zamówienia publiczne stanowią specyficzny rynek. Dobry produkt, referencje, wysoka jakość czy niska cena nie wystarczą do uzyskania zamówienia. Nabyte umiejętności na kursach marketingowych nie na wiele się tu zdają, niezbędna jest znajomość NOWEGO Prawa zamówień publicznych. Tylko gruntowna wiedza zamówieniowa daje gwarancję skutecznego kontraktowania zamówień publicznych, stwarza szanse w walce z konkurencją i chroni przed arbitralnością Zamawiających.

Szkolenie kierowane jest do osób z działu marketingu, przedsiębiorców, handlowców, dostawców, pracowników przygotowujących oferty, Specjalistów d/s Przetargów i Ofertowania. Od 1.01.2021r. w polskich przetargach zaszła gruntowna zmiana - NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i NOWE ROZPORZĄDZENIA

Opis szkolenia:
- szkolenie dla Wykonawców, Podwykonawców, firm chcących świadczyć Pomocnicze Działania Zakupowe
- praktyczne zajęcia w przykładach i ćwiczeniach połączone z dyskusją
- bogaty materiał szkoleniowy: ujednolicony tekst ustawy, ćwiczenia, tabele i grafy
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenie o ukończeniu kursu
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane z wdrożeniem dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE
 zdobędą wiedzę w zakresie sporządzania konkurencyjnej oferty i wypełniania obligatoryjnego JEDZ
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów "zamówieniowych" w trakcie zajęć.

problematyka
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 Jak korzystać z nowej ustawy? - Instrukcja Trenera
 Jak skutecznie konkurować na rynku zamówień publicznych?
- Plan zamówień jako źródło wiedzy o przygotowywanych zamówieniach - nowość
- Centralni Zamawiający (także samorządowi) i Grupy Zakupowe Zamawiających
- Jak zlecają Zamawiający Sektorowi i Zamawiający Obronni?
- Ubieganie się o usługi społeczne po zmianach
- Zamówienia in-house - jakie zamówienia nie będą poddawane konkurencji?
- Rola doradcza Wykonawcy w przygotowaniu postępowania - Wstępne Konsultacje Rynkowe
 Elektronizacja wszystkich zamówieniach od 130 tys. zł wzwyż - nowość
- Komunikacja elektroniczna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
- Składanie elektronicznych ofert (katalogów elektronicznych) przez platformy elektroniczne
- Podpisy elektroniczne pod ofertami i innymi dokumentami
- Korzystanie z MiniPORTALU i skrzynki e-PUAP, aktywność na platformie e-Zamówienia
- Udostępnianie ofert, protokołu postępowania
 Opis przedmiotu zamówienia - największy obszar nadużyć i dyskryminacji Wykonawców i prawa Wykonawcy
- Przedmiotowe środki dowodowe jakie muszą złożyć Wykonawcy - nowość
- Oferty wariantowe
 Tok postępowania w poszczególnych trybach, tryb podstawowy poniżej progów unijnych - nowość
 Terminy ważne dla Wykonawców
 Nowe wymagania związane z wizją lokalną - nowość
 Na czym polega Kwalifikacja Podmiotowa Wykonawcy? - nowość
- Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawców
 Oferta i dokumenty oferty - dwa nowe Rozporządzenia
- Oświadczenia, poświadczenia, zobowiązania, pełnomocnictwa, wykazy i inne dokumenty - forma dokumentów i terminy ich składania w toku postępowaniu - dokumenty w ofercie i dokumenty składane na wezwanie
- Wymagania związane z wadium
- Zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa
- JEDZ – uwagi do wypełnianie druku
- Dokumenty składane przez Konsorcjum, Podwykonawcę, Podmiot Trzeci
- Kiedy i czy uzupełniać dokumenty oferty?
 Badanie, ocena i wybór oferty w procedurze "odwróconej" lub "zwykłej"
- Czemu służy procedura sealf-cleaning?
- Błędy i omyłki w ofercie oraz VAT w ofertach
- Odrzucenie oferty - nowość
- Ceny rażąco niskie - dowody
- Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia a unieważnienie postępowania
 Umowy:
- Zapisy obligatoryjne i zapisy zakazane w nowym PZP - nowość
- Zmiany istotne i nieistotne umowy
- Zaliczki i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
- Termin zawarcia umowy
- Unieważnienie umowy
 Odwołania i skargi po gruntownych zmianach w nowym PZP - nowość
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 23-letnią praktykę szkoleniową (ponad 16000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1100 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2021 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com