Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Realizacja zamówień publicznych do 30 tys. euro po nowelizacji w 2016r. i sprawozdanie roczne" - WARSZTATY

nr referencyjny: 30MZ
opis
 Niekiedy Prawo zamówień publicznych stosowane jest z tzw. \"ostrożności\", mimo braku takiego obowiązku. Czasem wydaje się, że stosowanie ustawy jest zbędne i dochodzi do zawarcia nieważnej umowy. Bywa, że trzeba zastosować ustawę tylko do części zamówienia, albo skorzystać tylko z niektórych przepisów - rozstrzygniecie tych dylematów po nowelizacji wdrażającej dyrektywy unijne 2014/24/UE o 2014/25/UE, to cel naszego szkolenia.

Szkolenie kierowane jest do osób, które dokonują bieżących zakupów oraz zlecają usługi i roboty budowlane niewielkiej wartości, zatem nie stosują ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 PZP. To szkolenie kierowane także do kadry kierowniczej i służb kontrolnych. Po nowelizacji wdrażającej nowe dyrektywy rosną wymagania względem osób przygotowujących postępowania, a po 18.04.2016r. część przepisów Dyrektywy 2014/24/UE jest do bezpośredniego stosowania w polskich zamówieniach.
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są zalecane przez NIK, RIO i innych kontrolujących
 poznają swoje uprawnienia i obowiązki związane przebiegiem procedury udzielania zamówienia poza ustawą PZP
 zdobędą przydatną przy jakichkolwiek wydatkach \"wiedzę zamówieniową\"
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
 Program szkolenia:
 Zamówienia do 30 tys. euro w przepisach: Prawa zamówień publicznych po nowelizacji (nowe przepisy wykonawcze), K.c., finansów publicznych, prawa europejskiego, Wytycznych Komisji Europejskiej i Prezesa UZP
 Zasady udzielania zamówień do 30 tys. euro po zmianach:
- Kto i kiedy musi stosować PZP, kiedy tej ustawy nie stosuje się ? - nie wszystkie wydatki są zamówieniami publicznymi, rozrósł się katalog wyłączeń
- Nowe pojęcia i definicje potrzebne do zrozumienia ustawy PZP po nowelizacji
- Nowość, usługi społeczne i zastrzeżone zamiast usług niepriorytetowych oraz sposoby ich udzielania
- Nowe zasady: proporcjonalności i przejrzystości postępowania - zawartość ogłoszeń, zaproszeń
- Domaganie się osobistego wykonywania zamówienia i warunki zatrudnienia na umowę o pracę
 Planowanie i szacowanie zamówień do 30 tys. euro w Planie Zamówień Publicznych po zmianach
- Zakaz dzielenia zamówień, zamówienia niepodzielne
- Łączenie zamówień, które narusza uczciwą konkurencję, zamówienia podzielne i w częściach oraz art. 6a
- Zamówienia odrębne i zamówienia częściowe, zamówienia \"bagatelne\" i \"końca roku\"
- Dostawy i usługi po zmianach w bibliotekach szkolnych, przy organizacji wystaw, koncertów, konkursów, edukacji kulturalnej, gromadzeniu materiałów archiwalnych, działalności oświatowej, przy rewitalizacji itd.
 Organizacja zamówień:
- Pomocnicze działania zakupowe - nowość
- Centralny Zamawiający w jednostkach samorządowych - nowość
- Nadzór nad realizacją zamówienia - powoływanie Zespołu Nadzorczego
- Aspekty społeczne, środowiskowe, wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w praktyce
 Tryby udzielania zamówień do 30 tys. euro, zasada konkurencyjności:
- Zapytanie Ofertowe (z ogłoszeniem i bez) a Zapytanie o Cenę
- Przetarg wg K.c. i ustawy PZP
- Rokowania i Zlecenia. Kiedy w PZP i poza PZP można stosować tryb z wolnej ręki do jednego Wykonawcy?
- Zamówienia dodatkowe, zamówienia uzupełniające po zmianach nowelizacyjnych
- E-Katalogi - korzystanie z Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów - nowość
 Wybór Wykonawcy:
- Cena nie musi być kryterium oraz kryteria inne niż cena np. \"wiarygodność Wykonawcy\"
- Liczenie ofert, przyznawania punktów oraz cena rażąco niska czy wybór następnej oferty
 Dokumentacja zamówień do 30 tys. euro:
- Regulamin zamówień do 30 tys. euro - WZÓR Prezesa UZP
- Rejestr Zamówień do 30 tys. euro
- Protokół
- Umowa - liberalizacja przepisów po nowelizacji
 Skutki prawne zaniechania stosowania ustawy PZP:
- Kontrola zamówień do 30 000 euro
- Odpowiedzialność z dyscypliny finansów publicznych
- Za co są korekty finansowe? -nowy od 4.03.2016r. Taryfikator przy środkach unijnych także do 30tys. euro
 Poszerzenie zakresu Sprawozdań Rocznych kierowanych do Prezesa UZP - nowe Rozporządzenie
- Instrukcja wypełniania, przykłady i analiza wpisów do poszczególnych tabel
- Nie wszystkie wydatki są objęte sprawozdaniem!!!
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane - co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 20-letnią praktykę szkoleniową (16000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy ds. zamówień publicznych od 10 lat. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2018 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com