Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Prawo Zamówień Publicznych dla Praktyków w 2019 roku - WARSZTATY

nr referencyjny: PZP
opis
 
NOWOŚCI, INTERPRETACJE, OSTATNIE NOWELE, ASPEKTY SPOŁECZNE, DODATKOWO SZACOWANIE ZAMÓWIEŃ
program autorski: mgr inż. Hanna Has

SZKOLENIE ZAAWANSOWANE*

Szkolenie kierowane jest do osób chcących uzyskać aktualną wiedzę obowiązującą w zamówieniach publicznych. "Nowe" dyrektywy unijne zmieniły 70% treści ustawy PZP, inny jest przebieg postępowania, inne dokumenty, wyzwaniem organizacyjnym jest RODO i ELEKTRONIZACJA zamówień. Zapraszamy wszystkich, także prawników, kontrolujących, audytorów, Specjalistów d/s Zamówień Publicznych oraz Przedsiębiorców. Dodatkowo szacowanie i skrót z Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.

Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających i dla Wykonawców, polecane po szkoleniu ABC
 bogaty materiał szkoleniowy
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają aktualną wiedzę "zamówieniową"
 poznają nowe orzecznictwo i nowości wchodzące do zamówień publicznych
 nabędą jednocześnie umiejętność doboru właściwej procedury zamówienia celem efektywnego wydatkowania
problematyka
  INSTRUKCJA TRENERA ułatwiająca korzystanie z ustawy
 Przegląd ważniejszych zmian z ostatnich nowelizacji
 Zestaw obowiązujących przepisów, w tym stosowanie Dyrektyw UE: 2014/24/UE i 2014/25/UE
 Zamówienia klasyczne, sektorowe i obronne - Kiedy stosować PZP?
 Organizacja zamówień w jednostce Zamawiającego, sposoby przewidziane w PZP
 Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia, w tym zamówienia udzielane w częściach
 Wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw - sprawozdawczość
 Wyłączenia, wyjątki od stosowania PZP oraz SPEC-PROCEDURY
 Sukcesywna ELEKTRONIZACJA i nowe Rozporządzenia dot. ELEKTRONIZACJI
 Zamówienia typu IN-HOUSE
 Zamówienia mieszane (podzielne i niepodzielne)
 Zasada proporcjonalności, zasada pisemności a ELEKTRONIZACJA oraz zasada jawności a RODO
 Czy oferta jest zabezpieczona wadium po ELEKTRONIZACJI?
 Opis przedmiotu zamówienia? (oznakowania, certyfikaty, dostępność dla wszystkich, znaki towarowe)
 Wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne oraz procedura SELF-CLEANING
 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) po ELEKTRONIZACJI (eESPD)
 Aktualność składanych dokumentów, terminy ich złożenia; wymagana forma (pisemna, elektroniczna)
 Tajemnica przedsiębiorcy - z orzecznictwa
 Co stosować w miejsce zamówień dodatkowych i uzupełniających?
 Wybór oferty najkorzystniejszej: procedura zwykła i procedura odwrócona - różnice
 Kryteria oceny ofert pozacenowe – nowe Rozporządzenie
 Racjonalny wybór trybu, bo nie zawsze przetarg nieograniczony jest dobrym rozwiązaniem
 Zmiana umowy, waloryzacja, VAT odwrócony, błędy VAT w ofercie, wzory umów UZP, upływ terminu związania
 ASPEKTY SPOŁECZNE
 USŁUGI SPOŁECZNE poniżej i powyżej progów unijnych
 Przegląd nowości: Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych; orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, opinie UZPmetoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener z zakresu umów o roboty budowlane, co potwierdzają wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mający za sobą 23-letnią praktykę szkoleniową (ponad 17000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 3-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2020 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com