Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Prawo Zamówień Publicznych dla Praktyków + Sprawozdanie roczne - WARSZTATY

nr referencyjny: PZPS
opis
 WDROŻENIE DYREKTYW 2014/24/UE i 2014/25/UE DO PZP, NOWE ROZPORZĄDZENIA ORAZ SPRAWOZDANIE ROCZNE W PRZYKŁADACH I ĆWICZENIACH</c<

program autorski: mgr inż. Hanna Has (Hanna Furman)

Szkolenie kierowane jest do osób chcących zaktualizować wiedzę z zamówień publicznych, do prawników, służb kontrolnych, audytorów i Specjalistów d/s Zamówień Publicznych. Szkolenie utrzymane jest w konwencji: jak było, a jak jest? Dodatkowo zagadnienia: planowania, szacowania i sporządzania Sprawozdania Rocznego za 2016r. Rosną wymagania względem osób przygotowujących postępowania.
Od 18.04.2016r. trzeba stosować bezpośrednio "nowe" dyrektywy w polskich przetargach!


Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających
 bogaty materiał szkoleniowy, w tym: ujednolicony kolorowy tekst ustawy, zestawienia i grafy
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...
cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu które są zalecane przez NIK, RIO i Pracodawców
 uaktualnią swoją wiedzę po ostatniej nowelizacji
 pogłębia wiedzę w zakresie: szacowania, wadium, sprawozdania i innych kontrowersyjnych zagadnień
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Instrukcja Trenera ułatwiająca korzystanie z ustawy po zmianach oraz co warto zamieścić w ogłoszeniach
 Nowe Dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE obowiązują w Polsce od 18 kwietnia 2016r. i są do bezpośredniego stosowania, jakie przepisy unijne stosujemy po 18.04.2016r. w polskich przetargach?
 Przegląd ważniejszych nowelizacji
 Nowe przepisy wykonawcze i zmiany istniejących - omówienie rozporządzeń do PZP
 Planowanie i szacowanie zamówień po zmianach - Ćwiczenie
 Naruszenie zasad udzielania zamówień - Ćwiczenie
 Zamówienia mieszane - Przykłady i Ćwiczenia
 Organizacja zamówień: plan zamówień publicznych, pomocnicze działania zakupowe, centralizacja, Zespół
 Ogłoszenia ich publikacja, co warto zamieścić w ogłoszeniu? Terminy w zamówieniach
 Spec-procedury na usługi społeczne, w kulturze, nauce, oświacie, w bibliotekach, lasach, przy rewitalizacji itp.
 Zmiany dotyczące Wykonawcy:
- wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne - procedura self-cleaning
- warunki ubiegania się o zamówienie: uprawnienia, zdolność ekonomiczna, finansowa, techniczna i zawodowa
- kryteria selekcji
- wymóg zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz niepełnosprawnych i innych (socjalnych)
- dokumenty oferty i Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
- uzasadnianie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
- wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw i sprawozdawczość z tym związana
 Czy oferta jest zabezpieczona wadium? - Ćwiczenie
 Opis przedmiotu zamówienia: oznakowania, certyfikaty, normy, odniesienia, dostępność dla wszystkich, aspekty społeczne, ekologiczne, jakościowe, innowacyjne, gospodarcze na etapie składania ofert i realizacji
 Wybór trybu - nie zawsze przetarg nieograniczony jest najlepszym trybem - Ćwiczenie
 Co stosować w miejsce zamówień dodatkowych i uzupełniających?
 Kryteria oceny ofert: koszt, rachunek kosztów cyklu życia, cena - 60%, kwalifikacje kluczowego personelu
 Umowy: zmiany, waloryzacja, wzory Prezesa UZP
 Sprawozdanie roczne za 2016r. i Sprawozdanie dot. Klauzul Społecznych do 1 marca 2017r.
- Jakie zamówienia są a jakie nie są objęte sprawozdaniem?
- Kiedy Gmina sporządza sprawozdanie za swoje jednostki?
- Omówienie wszystkich tabel Rozporządzenia
- Zamówienia w częściach, zadania częściowe, zamówienia wspólne, do 30 tys. euro - Ćwiczenia
- Umowy zawarte przed 2016 i po 2016 oraz umowy wieloletnie w sprawozdaniu - Ćwiczenia
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener d/s umów o roboty budowlane - wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z 21-letnią praktyką szkoleniową (ponad 16000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1000 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 2-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | terminarz szkoleń | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2018 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com