Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

Umowa o zamówienie publiczne - szkolenie dla Praktyków

nr referencyjny: UM2
opis
 Agencja Zamówień Publicznych HANNA HAS (Hanna Furman) - firma szkoleniowo-doradcza zaprasza na szkolenia z zakresu Prawa Zamówień Publicznych pt.:

Umowa o zamówienie publiczne - szkolenie dla Praktyków

TWORZENIE UMOWY I JEJ REALIZACJA W PRZYKŁADACH I ĆWICZENIACH
program autorski: mgr inż. Hanna Has (Hanna Furman)


Szkolenie kierowane jest do każdego Zamawiającego, także do osób, które z uwagi na wartość umowy nie muszą stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przydatne dla prawników.
Opis szkolenia:
 szkolenie dla Zamawiających i Wykonawców
 bogaty materiał szkoleniowy, w tym: ujednolicony kolorowy tekst ustawy, zestawienia i grafy
 atutem zajęć jest sposób prowadzenia i forma warsztatowa ...z nami zrozumiesz ustawę...

cel
 Uczestnicy zajęć:
 uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursu, zalecane przez NIK, RIO i Pracodawców
 uaktualnią swoją wiedzę po ostatniej nowelizacji
 pogłębia wiedzę w zakresie umów w sprawie zamówień publicznych
 mają możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
problematyka
  Definicja umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (tzw. umowy wzajemnej) - z orzecznictwa
 Wartość umowy przewidywanej w planie zamówień publicznych i późniejsza jej realizacja
- Wartość orientacyjna, wartość szacunkowa, kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
 Umowa o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro i udzielanie zamówień w częściach-kilka umów
- Tryby zawierania umowy do 30 tys. euro i zmiana tej umowy
- Jakich umów nie dotyczy Sprawozdanie Roczne?
- Ewidencja umów zawartych z MŚP, z Konsorcjum, z Podwykonawcami
 Kto podpisuje umowę i sporządza Sprawozdania Roczne?
- Konsorcjum Zamawiających-kupowanie wspólne; Centralni Zamawiający
- Pomocnicze Działania Zakupowe, Pełnomocnik Zamawiającego, Zespół nadzorujący realizację
- Strony umowy: Zamawiający i Wykonawca (samodzielnie, z Podwykonawcą lub jako Konsorcjum)
 Co warto zamieścić w treści ogłoszenia dla sprawnej realizacji umowy?
- Ogłoszenia związane z umową
 Aspekty społeczne - przykładowe klauzule umowne
- Zatrudnienie niepełnosprawnych i innych defaworyzowanych oraz zatrudnienie na umowę o pracę
 Przepisy PZP odwołujące się do KC i innych ustaw:
- Jawność umów; Tajemnica Przedsiębiorcy
- Uchylanie się od zawarcia umowy
- Gwarancja, rękojmia, cena, rodzaje wynagrodzeń, termin płatności
- Kary umowne a zasada proporcjonalności
- Korekty finansowe z nowego Taryfikatora przy wydatkowaniu środków unijnych
 Przepisy PZP związane z umową:
- Przedmiot umowy, jego zmiana (zawężenie lub zwiększenie zakresu)
- Czas trwania umowy, załączniki do umowy, umowa jako załącznik do protokołu, przechowywanie umowy
- Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy
- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie; Unieważnienie umowy
- Kary finansowe KIO/Sądu po zawarciu umowy, kary pieniężne Prezesa UZP za zmianę umowy
 Czynności po wyborze oferty przed i po zawarciu umowy: termin związania, okres standstill, zwrot wadium, wniesienie zabezpieczenia, zaliczka, podwykonawstwo, wybór "następnego", i inne żądania
 Aneksowanie umów (zmiany istotne, zmiany ZUS, VAT, min. wynagrodzenia, prawo opcji, waloryzacja, zamówienia podobne, przejściowe stosowanie zamówień dodatkowych i zamówień uzupełniających)
 Specyfika umowy na roboty budowlane
- Umowa o Generalne Wykonawstwo, na Podwykonawstwo, na Nadzór Autorski lub Inwestorski
- Udział Projektanta w umowie zaprojektuj i wybuduj
- BIM i FIDIC
- Solidarna odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę Podwykonawcy z KC i z PZP
 Umowy in-house od 1 stycznia 2017r.
 Katalogi elektroniczne i e-Katalogi - nowość
 Wzory opracowań w zakresie umów przygotowywane przez UZP
metoda
 Szkolenie realizowane jest w cyklu dwudniowym (po 5 godz. zajęć każdego dnia). Są to zajęcia praktyczne, warsztatowe polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia przeplatane są wykładami, odbywa się praca w grupach, realizowana jest metoda interakcyjna, na bazie ćwiczeń uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne problemy, wypracowują wspólne stanowisko w zespole. Rozwiązania oparte są na opiniach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wynikach kontroli prowadzonych przez NIK, dotychczasowych wyrokach sądów i orzecznictwie arbitrażowym.
wykładowca
 mgr inż. HANNA HAS (Hanna Furman) - Trener kursów I i II stopnia, oraz Trener d/s umów o roboty budowlane - wpisy na Listy Trenerów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z 22-letnią praktyką szkoleniową (ponad 16000 osób przeszkolonych w Polsce na ponad 1100 szkoleniach) i doświadczenie w osobistym prowadzeniu przetargów. Praktyk, znawca przedmiotu, autor programów szkoleniowych, doskonały dydaktyk, jeden z najlepszych trenerów w Polsce według oceny uczestników szkoleń. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007 (udział w 62 rozprawach). Biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych 2-gą kadencję. Wiele razy Przewodniczący Komisji Przetargowej w jednostce zamawiającego.

 Zapytaj o to szkolenie


Żeby zobaczyć jakie szkolenia zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kliknij tutaj
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili to szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminiekliknij tutaj
kliknij tutaj aby wrócić do listy wszystkich szkoleń

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2021 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com